TÚLON TÚL - Idézetek az önismeret útján

Idézetek az önismeret útján

Home Témakörök Szerzők Legújabbak Galéria

"boldogság" témájú idézetek

Tetszik
Ha a boldogság nyomát kutatjuk, akkor az emlékezetünket kell firtatnunk. A boldogság tudása ott rejtőzik minden egyes ember emlékezetének mélyén. "Abba tehát valamennyien megegyeznek az emberek, hogy boldog életre vágyakozank. Ha megkérdeznénk tőlük, éppen így abban is megegyeznének: vajon vágynak-e az örömre? Hiszen boldog életnek nevezik az örömet. Az egyik bár ebből, a másik abból meríti örömét, ám valamennyinek egy az óhajtott célja, az, hogy örömük legyen." Szent Ágoston A boldogság tehát öröm, de nem minden öröm boldogság. A boldogság a nemes és tiszta dolgokon való öröm; van azonban öröm, amely később megbánáshoz vezet. Ágoston szerint tehát a boldogság valami olyafajta öröm, aminek köze van az igazsághoz, az igazságon -- az erényes és tiszta dolgokon -- való örvendezés, amelynek emléke mindannyiunnkban halványan benne él, amely azonban már csak gyéren pislákol bennünk, mintha valahonnan nagyon messziről világítana.
Tetszik
Mi az, amit a legtöbben keresünk? Mi az, amit mindannyian akarunk? Az emberek többsége minden bizonnyal valamilyen boldogságra vagy békére vágyik…. Vajon valóban a bolodgságot keressük, vagy pedig egy bizonyos örömet, amelytől a boldogságot reméljük? A boldogság és az öröm nem azonos egymással.
Egyáltalán, kereshetjük a boldogságot? Talán rábukkanunk az örömre, de a boldogságot biztosan nem találjuk meg. A boldogság valaminek a mellékterméke.
A boldogság nem olyan dolog, amit hajszolni lehet, hanem jön magától. Ha azonban keressük, elkerül bennünket.
Mi értelme megkérdezni, létezik-e boldogság, amikor szenvedünk? Megérthetjük-e a szenvedést? … Boldog vagyok, amikor nem szenvedek, de abban a pillanatban, amikor ez tudatosul bennem, oda a boldogság.
Meg kell tehát érteni a szenvedést. Megérthetem-e, hogy mi a szenvedés, amikor elmém egy része a boldogságot, a nyomorúságból való kivezetőutat keresi? Nyilvánvalóan nem, mivel a szenvedés megértéséhez teljesen azonosulnom kell vele. Nem utasíthatom el, nem minősíthetem, nem hasonlíthatom össze valami mással.
A boldogságról akkor tudom meg az igazságot, ha tisztában vagyok azzal, hogyan kell figyelni. Tudnom kell, hogyan figyeljek a szenvedésre. Ha képes vagyok odafigyelni a szenvedésre, figyelhetek a boldogságra is, mivel valójában azzal vagyok azonos.
Tetszik
A boldogság szó valamilyen belső meghasonlottság tudatát is felébreszti bennünk. Mert bár mindannyian sóvárgunk a boldogságra, a legtöbb vágyunk mégis olyasmire irányul, ami nem boldogságot, hanem romlást és nyomorúságot eredményez. Mivel e vágyaink megkötnek bennünket, erőtlene vagyunk a boldog életre. Emlékezetünkben azonban valahol halványan benne él egy másfajta élet lehetőségeis, ezért amikor őszintén furdulunk önmagunk felé, felfedezünk magunkban némi meghasonlottságot. A boldogsághoz tehát erőre volna szükségünk. A minap megkérdeztem egy embert, aki éppen boldognak látszott: mi a boldogság titka? Azt válaszolta, bárotságra van szükéség ahhoz, hogy az ember merjen boldog lenni, merje vállalni belső érzéseit, hiteles önmagát -- s merje vállalni e lépés összes következményeit. Félünk a boldogságtól -- amely az igazságban való örvendezés -- mert megkötnek bennünket a vágyaink… A nagy boldogság helyett a kis örömöket keressük -- mint Kung mester mondja, az igazi boldgság helett előtérbe került a kicsi jóléte.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Boldog életre vágyik minden ember. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni. Boldogságodat soha ne tedd függővé másoktól, így nem állod útját sem mások, sem a magad boldogságának.
Tetszik
Hol ismerték meg [az emberek a boldogságot], hogy ilyen nagyon vágyakoznak feléje? Hol látták, hogy ennyire szeretik? Valamiféle módon birtokoljuk, csak nem tudjuk, hogyan… Nem tudom, hogyan ismerték meg az emberek, s így nem tudom, milyen ez az ismeret. És én most csak azt kutatom, hogy ott van-e az emlékezetünkben? Ha ugyanis ott van, akkor már valamikor voltunk boldogok. Egyenként vagy külön-külön, vagy a legelőször vétkező emberben -- meghaltunk benne valamennyien s tőle egytől egyig nyomorúságosan születtönk --, most nem kutatom. Csupán azt keresem, hogy emlékezetünkben van-e a boldog élet….
Ha lehetséges volna, hogy az embereket egy közös nyelven megkérdezzük: akarnak-e boldogok lenni? -- minden habozás nélkül igennel felelnének. Ez azonban lehetetlen volna, ha az emlegetett névvel jelölt fogalmat nem őrizné az emlékezetünk.


Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A boldogsághoz vezető legrövidebb út: az önismeret.
Tetszik
Ágisz boldogsága
----------------------
Egy napon Ágisz beállított a mesterhez. - Nagy a családom és túl kicsi az ágyam - mondta zaklatottan.
A mester szótlanul intett, hogy folytassa a történetét.
- Kis házam parányi szobájában hatan alszunk egy ágyban: a feleségem, két fiam, apósom, anyósom meg jómagam - mondta Ágisz szenvedő arccal.
- Mit tehetek érted? - kérdezte a Mester.
- Kérlek, adj tanácsot, kit űzzek el a házamból, hogy nyugalmat és boldogságot nyerjek? A feleségem a másik felem, a gyermekeim még túl kicsik, apósom, anyósom pedig már öregek. - Értem - válaszolta a Mester. - Hány állatod van?
- Állatok? - csodálkozott Ágisz, majd ujjain leszámolta mind a nyolcat. - két kutya, egy ló, egy tehén, négy birka.
- Jól van. Akkor fogd meg őket, vidd be a házadba, és lakjanak veled egy szobában. Az ágyadat se tagadd meg tőlük.
Ágisz hazatért és úgy cselekedett, ahogy a Mester tanácsolta. Néhány nap múlva, lóhalálában felkereste újra a Mestert.
- Végem van! Szenny és bűz, vonyítás, bégetés és nyihogás zavarja nyugalmamat. Megőrülök! Mondd meg, mi tévő legyek?
- Menj haza, és tereld be az állatokat az óljukba. Ágisz ismét úgy tett, miként a Mester tanácsolta, és már másnap visszatért hozzá ragyogó arccal.
- Milyen gyönyörű az élet! - kiáltotta örömében.
- Az állatok kint, mi bent. Az életünk: akár a mennyországban. Rend van, és csönd honol kis házam parányi szobájában. Most már tudom, mi a boldogság.


Tetszik
A vágy az élvezet emléke, a félelem pedig a fájdalom emléke. Mindkettő nyugtalanná teszi az elmét. Az élvezet pillanatai szünetek csupán a szenvedés áradatában. Hogyan lehetne az elme boldog?
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A mások rovására született boldogság rendszerint rövid életű.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Amit az ember fogva tart, az elmenekül.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A boldogság rátalál arra, aki feléje fordul.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Mindenki csak addig boldog, amíg úgy dönt, hogy boldog lesz.


Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Ha boldog akar lenni, legyen!
Tetszik
Nem attól lesz boldog egy párkapcsolat, ha egyáltalán nincsenek a két ember között összeütközések. Sokkal inkább arról van szó, hogy a boldog párkapcsolatokban másképp kezelik a konfliktusokat - és ezt meg lehet tanulni." (Szondy Máté)
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Keresek egy tökéletes párnát. Azt hiszem, valahol a tied mellett van. Ashleigh Billiant
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A boldogság különös dolog: ha megosztjuk másokkal, megsokszorozza önmagát.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A boldogtalanságnak soha nem valamely helyzet az elsődleges oka, hanem az, amit arról gondolsz.