TÚLON TÚL - Idézetek az önismeret útján

Idézetek az önismeret útján

Home Témakörök Szerzők Legújabbak Galéria

"szeretet" témájú idézetek

Tetszik
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. (…) Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. ”
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.
Tetszik
A szeretet elsősorban nem egy meghatározott személyhez fűződő viszony; a szeretet magatartás, a jellem beállítottsága, amely meghatározza az illető személy viszonyulását, nem a szeretet egy bizonyos „tárgyához”, hanem a világ egészéhez.
Tetszik
Szerelem az, amikor valaki annyira kitüntetett a számodra, hogy mindent azért teszel, hogy őt emeld. Amikor az álmai és a hibái együtt már egy eszmét alkotnak, és te melléje állsz és kiállsz az eszme mellett mindennel és mindenkivel szemben. Ha viszonzott a szerelem, akkor ti ketten már egy közös lényt alkottok, amely addig van életben, amíg szeretitek egymást: úgy bújtok egymás szárnya alá, hogy közben egymást tartjátok röptötökben, és már nem is egymásért mozdultok, hanem ezt a közös lényt éltetitek. A szerelem a másik vélekedésére, gondolataira és álmaira irányuló tiszteletnek és szenvedélynek, valamint a hibáira és fájdalmaira irányuló együttérzésnek olyan szintje, amikor a hűséget éled meg a szabadság legmagasabb fokaként, mert a másik kitüntetettsége olyan magas, hogy semmi és senki sem tántoríthat el tőle; és mert a hűség bizonyul a lehetséges legkisebb meghozható áldozatnak őérte. Mindeme teljes odaadás ellenére a szeretet és a szerelem nem elvárások teljes hiánya. Az igaz szerelmet és szeretetet is egyetlen elvárás nemesíti többé egy közös megállapodásnál: magának az Elvárásnak az elvárása. Az igazi szeretet és szerelem csupán egyetlen dolgot vár el a másiktól: hogy önmagával szemben legyenek magas elvárásai, és azoknak feleljen meg. A boldogság nyitja tehát ez: egyetlen elvárásod legyen: elvárások önmagával szemben - s tégy meg mindent azért, hogy azoknak megfelelhessen.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Abból is adhatsz, ami látszólag nincs, hisz a valóság a szeretetből megteremtődik.
Tetszik
A nő egyre inkább tudja, hogy csak a szerelem révén éri el a teljesebb önmegvalósítást, amiként a férfi sejteni kezdi, hogy csak a szellem ad igazi értelmet életének, és alapjában véve mindketten a kölcsönös lelki kapcsolatot keresik, mert a szellem szeretete és a szeretet szelleme a beteljesülést igényli.

Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet energiaforrás, amelyből az élet táplálkozik, hogy jobb legyen.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az embernek soha nem kell kimondania, hogy "szeretlek". Elég, ha csak végzi a szeretet cselekedeteit.
Tetszik
A szeretet nevében elkövetett becstelenségek az ember művei, melyek megsemmisítő erővel bizonyítják, hogy szabadok vagyunk, és nincs bűn, amit ne követhetnénk el. Nem lehet erőszakot tenni az Igazságon úgy, hogy közben ne ártson. Hogy ne tegyen rosszat.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Óvakodnunk kell attól, hogy megismerjük az embereket, mert akkor szép lassan megszeretjük őket.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Minden, ami szörnyű, a szeretetünkre éhes.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.

Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Önmagadhoz csak a világon keresztül vezet az út, és nem szeretheted magadat, ha mást nem szeretsz.
Tetszik
Amikor megszülettél, az Ajándékozótól kaptál egy érzékeny szívet. Font hozzá egy ezüstszálat is. Innenső végét a te szívedhez, túlsó felét ahhoz a másik szívhez kapcsolta, végül összekötötte őket. A két kicsi szívből egy nagy szív lett. Bármilyen távol vagytok egymástól, ez az ezüstszál nem szakadhat el soha.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Virág a virágban, kő a kőben, ég a tengerben, ember az emberben látja meg képmását, és leli meg együvé tartozását.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Te és én ugyanazok vagyunk. Amikor a szemedbe nézek - tudod ezt. Amikor a szemembe nézel - tudom ezt.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Tudod-e, hogy minden ember egy kis magányos sziget, és legfőbb vágya erről a szigetről kiúszni, mégpedig úgy, hogy a sziget sértetlen maradjon?
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet palotájában minden egyetlen pillanatig tart. Amit kaptál, egy szemvillanásig lehet a tiéd…
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A lélek titkos beszéde a lélekkel - a szeretet.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A boldogság, éppúgy, mint a szeretet: tünemény. Jön és megy, éppen azokat hagyja cserben, akik csupán vágynak rá, de semmit nem tesznek érte.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.
Tetszik
Aligha van még egy tevékenység, még egy vállalkozás, amely olyan vérmes reményekkel és kilátásokkal indul, és mégis rendre olyan kudarcot vall, mint a szeretet. Ha bármely más tevékenységgel ez volna a helyzet, az emberek mohón igyekeznének kideríteni a kudarc okait és megtanulni, hogyan csinálhatnák jobban – vagy felhagynának vele. Mivel ez utóbbi a szeretet esetében lehetetlen, a kudarcon alighanem csakis úgy lehet felülkerekedni, ha megvizsgáljuk az okait, és elkezdjük tanulmányozni a szeretet jelentését.
Tetszik
- Elsősorban mi hát a szeretet? - Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed. - És mi a szeretet másodsorban? - Erő. Feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott. - Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem. - Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyegszövők, ha elvétik a munkát, meg sem kísérlik kijavítani a hibát, mert tudják, hogy csak Allah tökéletes. - Mégis érdemes szeretni? - Csak azt érdemes.

Tetszik
A szívek ragyogásáról és keserűségéről A természet gyöngéden beoltotta az emberbe az élet szeretetét, az állatok szeretetét, az ember szeretetét, az igazság szeretetét. De megtalálhatod mindezek ellenkezőjét is a világban: az élet megvetését, az állatok gyűlöletét, az ember lenézését és az igazság eltiprását. A világot könnyebb irányítani, mint az emberi szívet. Aki pedig szívét képes megtölteni szeretettel, a legtöbbet tette a világért, amit ember tehet.
Tetszik
Mikor Platón megkérdezte tanítványaitól, mi a három legfőbb dolog, amely az élethez szükséges, Kalimonasz ezt válaszolta: - Az életem, a fegyver és a szeretet. - Ha valamelyiktől meg kéne válnod, melyiket hagynád el? - kérdezte tőle Platón. - A fegyvereket. - És ha még egyről le kéne mondanod, melyiket hagynád el? - Az élelmet - válaszolta Kalimonasz. - Fegyver nélkül az ellenség a halálba kerget, élelem nélkül éhen pusztulunk; de ha meggondolod, a halál évezredek óta az élet velejárója. Fegyverrel megvédhetjük, és élelemmel fenntarthatjuk az életünket, de vajon mit kezdenénk egy olyan élettel, amelyből hiányzik a szeretet?
Tetszik
Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor mért ködösítessz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor mért pártolod a mogorvaságot? Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, mért tartod karjaidat béna lustaságban? Ha tudsz szeretni, mért várod el, hogy előbb mások szeressenek?
Tetszik
Szeretet csak akkor lehetséges, ha két ember a léte középpontjából közlekedik egymással, ennélfogva ha mindegyik a léte középpontjából éli meg önmagát. Csak ebben a „centrális létezésben” van emberi valóság, csak itt van elevenség, csak itt van meg a szeretet alapja.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Ha szeretem a másik személyt, akkor egynek érzem magam vele, de azzal, aki ő, és nem azzal, akinek lennie kellene, hogy használni tudjam.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. Ahol ez a cselekvő törődés hiányzik, ott nincs szeretet.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés – az döntés, ítélet és ígéret.
Tetszik
Ha a halhatatlanság nagy eszméje veszendőbe menne, valamivel pótolni kellene; s akkor az a nagy szeretetfölösleg, mely azelőtt a halhatatlanságot jelentő Valakihez szállt, mindenkiből kiáradna a természetre, a világra, az emberekre, minden csepp fűszálra. Az ember abban a mértékben, ahogyan fokozatosan tudatára ébredne önnön végességének, mulandóságának, féktelenül megszeretné a földet, az életet, és hozzá másfajta szeretettel, mint ahogyan azelőtt ragaszkodott hozzá. Olyan jelenségeket, olyan titkokat fedezne fel és tárna fel a természetben, amelyeket azelőtt föl sem tételezett benne: mert új szemmel nézné a természetet, a szerelmes szemével. Az emberek fölébrednének, és egymás nyakába borulnának, sietnének szeretni, érezvén, hogy rövidek a napok, s ez minden, ami megmaradt nekik. Egymásért dolgoznának, mindegyik odaadná a másiknak mindenét, és ez boldogítaná. Minden gyermek tudná, érezné, hogy a földön mindenki neki apja, anyja. „Ha holnap utolsó napom virradna is fel – gondolná mindenki, az alkonyuló napba tekintve –, az sem baj, én meghalok, de ők megmaradnak mind, és utánuk a gyermekeik.” És ez a tudat, hogy a többiek megmaradnak, s éppúgy szeretik, éppúgy féltik egymást, ez a tudat pótolná a síron túli találkozás reményét.
Tetszik
"Amit hagyományosan "szeretetnek" hívnak, az az ego stratégiája az önátadás elkerülésére. Valaki mástól várod, hogy megadja azt, ami valójában csak az önátadás állapotában érkezhet meg hozzád. Az ego ezt a személyt használja helyettesítőként, hogy ne kelljen feladnia önmagát. A spanyol nyelv a legőszintébb ebben a tekintetben. Ugyanazt az igét – te quiero – használja, amikor azt mondja: "szeretlek", és amikor azt: "akarlak". Az ego számára szeretni és akarni valamit ugyanazt jelenti, míg a valódi szeretetben nincs akarás, nincsen vágy a birtoklásra vagy a másik megváltoztatására. Az ego kiszemel valakit és különlegessé teszi. Ezt a személyt használja, hogy elfedje az elégedetlenség, a "nem elég" állandóan lappangó érzését, a haragot és gyűlöletet, melyek igen közel állnak egymáshoz. Ezek az emberi lényben mélyen gyökerező érzések elválaszthatatlanok az egoista állapottól."
Tetszik
"Amit hagyományosan "szeretetnek" hívnak, az az ego stratégiája az önátadás elkerülésére. Valaki mástól várod, hogy megadja azt, ami valójában csak az önátadás állapotában érkezhet meg hozzád. Az ego ezt a személyt használja helyettesítőként, hogy ne kelljen feladnia önmagát. A spanyol nyelv a legőszintébb ebben a tekintetben. Ugyanazt az igét – te quiero – használja, amikor azt mondja: "szeretlek", és amikor azt: "akarlak". Az ego számára szeretni és akarni valamit ugyanazt jelenti, míg a valódi szeretetben nincs akarás, nincsen vágy a birtoklásra vagy a másik megváltoztatására. Az ego kiszemel valakit és különlegessé teszi. Ezt a személyt használja, hogy elfedje az elégedetlenség, a "nem elég" állandóan lappangó érzését, a haragot és gyűlöletet, melyek igen közel állnak egymáshoz. Ezek az emberi lényben mélyen gyökerező érzések elválaszthatatlanok az egoista állapottól."
Tetszik
A szeretet ösztöne Vadászatról tértem meg és a kerti úton mentem hazafelé. A kutyám előttem futott. Hirtelen megállt, aztán lassabban kezdett előrelopózni, mintha vadat szimatolna. Végignéztem az úton és egy fiatal verebet pillantottam meg. A csőre még sárga volt és a feje pihés. Leesett a fészekből, mert a szél lerázta a nyírfáról. Most a porban vergődött és kiterjesztette szárnyait. Kutyám lassan közeledett feléje, ekkor a közeli fáról egy veréb szállt le. Mint a lezuhanó kő csapott le a kutya előtt és kétségbeesett csipogással esett neki a kutya tátott szájának. Saját testével védelmezte fiókáját, közben teste remegett a félelemtől. Óriási szörnynek tűnt előtte a kutya, mégsem tudott nyugton maradni. Az akaratánál erősebb hatalom hajította le a kutya elé. A kutya megállt és hátrálni kezdett. Benne is tiszteletet ébresztett a magasabb hatalom. Gyorsan magamhoz szólítottam a kutyát és a veréb iránti tisztelettel mentem tovább. Tiszteletet keltett bennem a madár szeretetének megnyilatkozása. A szeretet — gondoltam magamban — erősebb, mint a halál és a halálfélelem. Csak a szeretet segítségével áll fenn a világ és mozog az élet.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Tetszik
A szeretet megtölti azt, amit a rend körülzár. A szeretet a víz, a rend a korsó. A rend összefog, a szeretet szétárad. A rend és a szeretet együttműködnek. ---- A szeretet rendjét némelyek úgy kezelik, mintha csak egy vélekedés lenne, amellyel tetszés szerint rendelkezhetünk, vagy amelyet tetszés szerint megváltoztathatunk.
Tetszik
Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, mely egyedül könnyít minden terhet, és egyaránt elvisel minden egyenetlent. A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tartóztatható. Mindent elhagy, hogy mindent elnyerjen. A szeretet nem ismer határt, hanem minden módfelett buzgón lángol. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná. A szeretet lehetetlenséget nem ismer, mert azt állítja, hogy mindenhez van ereje.<>br> A szeretet vigyáz. Szunnyadván nem alszik, elfáradván meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, félvén nem retteg, hanem mint a sebes láng és égő fáklya felverődik és bátran átmegy mindenen.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Szeretet -- hozzájárulás a fejlődéshez.
Tetszik
Hakuin, a zen mester, egy japán városban élt. Nagy megbecsülésnek örvendett. Sokan keresték fel, hogy meghallgassák spirituális tanítását. Szomszédjának a tizenéves lánya egy nap teherbe esett. Amikor erre fény derült, dühös szülei szidalmazva faggatták az apa kilétéről. A lány végül azt mondta, hogy a gyerek Hakuintól, a zen mestertől származik. A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz, s üvöltözve és vádlóan elmondták, lányuk bevallotta, ő a gyermeke apja. Hakuin csak ennyit mondott: „Így lenne?” A botránynak híre ment a városban és a környéken. A mester jó híre odalett, ám őt ez nem zavarta. Immár senki sem kereste fel. Nem bánta. Amikor a gyermek megszületett, a lány szülei átvitték Hakuinhoz. „Te vagy az apja, hát tessék, gondoskodj róla!” A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről. Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be szüleinek, hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember, aki a hentesüzletben dolgozik. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint, hogy kimagyarázkodjanak, és a bocsánatáért esedezzenek. „Borzasztóan sajnáljuk. Azért jöttünk, hogy visszavigyük a gyereket. A lányunk bevallotta, hogy nem ön az apja.” Hakuin mindössze ennyit mondott: „Így lenne?”, és átnyújtotta a csecsemőt.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az igazi szeretet ott kezdődik, ahol már nem vársz érte viszonzást.
Tetszik
Mindannyian kapcsolatok hálójában élük. És ezek a kapcsolatok nem korlátozódnak a szeretteinkre, a családunkra vagy a szűkebb munkahelyi környezetünkre, hanem gyakorlatilag bele tartozik mindenki, akivel egy nap során érintkezésbe lépünk, még ha csak együtt álltunk sorban a postán, vagy együtt utaztunk egy liftben, akkor is.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Lassan szeress s szeretni fogsz sokáig.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Azt szokták mondani, hogy a szerelem vak, de ez nem igaz - a szerelemnek éles a szeme és kitűnő a hallása. Többet lát és hall, mint amennyit az ember látni és hallani szeretne.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az embernek soha nem kell kimondania, hogy "szeretlek". Elég, ha csak végzi a szeretet cselekedeteit.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A nő barátait elfelejti, szerelmeit soha. A férfi szerelmeit elfelejti, barátait soha.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés - az döntés, ítélet és ígéret.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet tudás, de nem a jó és a rossz tudásának a fáján terem. Ez már a kiűzetés után születik; fájdalomban és verejtékben.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Dolgozz a szereteten, az együttérzésen és az alázaton, ne csak az Ön-kutatást gyakorold!