TÚLON TÚL - Idézetek az önismeret útján

Idézetek az önismeret útján

Home Témakörök Szerzők Legújabbak Galéria

"bölcsesség" témájú idézetek

Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Használd az ideigvaló javakat, kívánd az örökkévalókat.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Tudod-e, hogy minden ember egy kis magányos sziget, és legfőbb vágya erről a szigetről kiúszni, mégpedig úgy, hogy a sziget sértetlen maradjon?
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Ezen a földön ne készülj nagy nyugalomra, inkább nagy béketűrésre.
Tetszik
A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai. Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll? A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból sötétségbe burkolódzik. Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek. Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég. Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényességet, meleget és jóságot áraszt maga körül? És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán? Légy tündöklő Nap a saját égboltodon. A világmindenség hatalmas - számtalan Naprendszer megfér benne. Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó fénnyel. Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet. Aki folyton világit, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják. Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat. Aki jól lát, az előre lát. A látás művészete - az élet művészete.
Tetszik
Egy ifjú tanácsot kért Diogenésztől:
- Eddig gazdag voltam, de most egy hatalmas vagyont örököltem és nagyon gazdag lettem. Mondd meg, mitévő legyek, hogy a pénz ellenére jó ember maradhassak.
Diogenész felnézett az égre, karját széttárta, de hiába várta a magasból a megvilágosodást:
- Nem tudom, mit mondjak neked. Ha azt tanácsolom, hogy add a vagyonodat a rokonaidnak és a barátaidnak, semmi örömöd nem származik belőle, mivel nem fognak jobban tisztelni bőkezűségedért, és még többet akarnak majd. Ha azt mondom áldozd fel kincseidet Zeusz oltárán, csak a papok kapzsiságát növeled. De ha vagyonodat szétosztod a szegények között - akik egyébként ezt nem várják el tőled -, oly büszkeséggel tölt majd el, hogy az önelégültség bűnébe esel.
Mivel az ifjú mindenáron választ akart kapni, Diogenész ezt tanácsolta:
- Add a pénzed a szegényeknek, legalább nekik lesz valami hasznuk belőle, ha neked nem is. Ha nem segítesz másokon, pedig megtehetnéd, másokat károsítasz meg. Ha segítesz, magadat károsítod meg.
Ha semmit nem tudsz erről a dilemmáról, az a lélek halálát jelenti. Ha viszont ez nem jelent számodra dilemmát, tiéd az örök élet.

Tetszik
Ágisz boldogsága
----------------------
Egy napon Ágisz beállított a mesterhez. - Nagy a családom és túl kicsi az ágyam - mondta zaklatottan.
A mester szótlanul intett, hogy folytassa a történetét.
- Kis házam parányi szobájában hatan alszunk egy ágyban: a feleségem, két fiam, apósom, anyósom meg jómagam - mondta Ágisz szenvedő arccal.
- Mit tehetek érted? - kérdezte a Mester.
- Kérlek, adj tanácsot, kit űzzek el a házamból, hogy nyugalmat és boldogságot nyerjek? A feleségem a másik felem, a gyermekeim még túl kicsik, apósom, anyósom pedig már öregek. - Értem - válaszolta a Mester. - Hány állatod van?
- Állatok? - csodálkozott Ágisz, majd ujjain leszámolta mind a nyolcat. - két kutya, egy ló, egy tehén, négy birka.
- Jól van. Akkor fogd meg őket, vidd be a házadba, és lakjanak veled egy szobában. Az ágyadat se tagadd meg tőlük.
Ágisz hazatért és úgy cselekedett, ahogy a Mester tanácsolta. Néhány nap múlva, lóhalálában felkereste újra a Mestert.
- Végem van! Szenny és bűz, vonyítás, bégetés és nyihogás zavarja nyugalmamat. Megőrülök! Mondd meg, mi tévő legyek?
- Menj haza, és tereld be az állatokat az óljukba. Ágisz ismét úgy tett, miként a Mester tanácsolta, és már másnap visszatért hozzá ragyogó arccal.
- Milyen gyönyörű az élet! - kiáltotta örömében.
- Az állatok kint, mi bent. Az életünk: akár a mennyországban. Rend van, és csönd honol kis házam parányi szobájában. Most már tudom, mi a boldogság.


Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Nincs remény, ha vak vagy arra a fényre, amelyik nem a dolgokból, hanem a dolgok jelentéséből árad.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A szeretet tudás, de nem a jó és a rossz tudásának a fáján terem. Ez már a kiűzetés után születik; fájdalomban és verejtékben.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A homály nem képes elhomályosítani a ragyogó üveget, a homálos üveg azonban elhomályosíta a ragyogó fényt.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A vödör vízben, anélkül, hogy ezt megfogalmaznánk, megsejtjük a tengert.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A remény elhomályosítja a látást.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A kételkedés hasonlatos a hithez, mindkettő a látást helyettesíti.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az elmélet legfeljebb az irányt mutatja meg, ő maga azonban se nem cél, se nem út.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Óvatossá válok, amikor egyetértesz velem,hiszen akkor talán csak a véleményedre hagyatkozol. Ha észlelnéd a valóságot, akkor az észlelésed különbözne az enyémtől.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A helyes ellenében nincs másik választás.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A probléma komoly, a megoldás derűs.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A tapasztalat akkor válik hasznunkra, ha magunk mögött hagyjuk.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A mókus azért gyűjt olyan sokat, mert feledékeny.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A tanuló birtokolni akarja a tudást, mielőtt eggyé válhatna vele.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Aki később jön rá, többet tanul.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
A bölcsesség -- hosszas fegyelmezett gyakorlás gyümölcse, de aki már birtokolja, annak nem kerül fáradságába.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az aszkétának az anyja hiányzik, a szenvedélybetegnek az apja.
Tetszik
Hakuin, a zen mester, egy japán városban élt. Nagy megbecsülésnek örvendett. Sokan keresték fel, hogy meghallgassák spirituális tanítását. Szomszédjának a tizenéves lánya egy nap teherbe esett. Amikor erre fény derült, dühös szülei szidalmazva faggatták az apa kilétéről. A lány végül azt mondta, hogy a gyerek Hakuintól, a zen mestertől származik. A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz, s üvöltözve és vádlóan elmondták, lányuk bevallotta, ő a gyermeke apja. Hakuin csak ennyit mondott: „Így lenne?” A botránynak híre ment a városban és a környéken. A mester jó híre odalett, ám őt ez nem zavarta. Immár senki sem kereste fel. Nem bánta. Amikor a gyermek megszületett, a lány szülei átvitték Hakuinhoz. „Te vagy az apja, hát tessék, gondoskodj róla!” A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről. Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be szüleinek, hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember, aki a hentesüzletben dolgozik. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint, hogy kimagyarázkodjanak, és a bocsánatáért esedezzenek. „Borzasztóan sajnáljuk. Azért jöttünk, hogy visszavigyük a gyereket. A lányunk bevallotta, hogy nem ön az apja.” Hakuin mindössze ennyit mondott: „Így lenne?”, és átnyújtotta a csecsemőt.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Két dolgot cipelsz feleslegesen: a keresztet a hátadon, és a koronát a fejeden. Ha mindkettőt képes vagy letenni, szabad leszel..
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
„Először csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt teszed, ami lehetetlen.”
(Assisi Szent Ferenc)
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Vannak csodák, amikről jobb hallgatni. Különben az ember nem ért meg többé semmit.
Tetszik
Nem abban áll egy ember valódisága, amit neked kimutat, hanem abban, amit nem tud kimutatni. Ha tehát őt meg akarod érteni, ne hallgass arra, amit mond, hanem sokkal inkább arra figyelj, amit elhallgat.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Van egy hely, amelyet neked kell betöltened, és amelyet senki más nem tölthet be rajtad kívül; valami, amit neked kell megtenned, amit senki más nem tehet meg.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az önmegismerés legjobb módja, ha megtudjuk, mások milyennek látnak minket.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Az élet nem arra való, hogy a meglevő tulajdonságokat gyakoroljam, hanem hogy a nem meglevőket megszerezzem.
Tetszik
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Tetszik
Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
Fényképes idézet készítés
idézet képeslap készítése
Tetszik
Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani!